Bagaimana Menumbuhkan Rasa CInta kepada allahl swt

berikut ini adalah beberapa cara bagaimana mencintai allah swt, yaitu dengan mengikuti apa yang diperintahkanya dan menjauhi apa yang dilarangnya..

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah  berkata “ Sesungguhnya diantara sarana-sarana yang menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Iadalah sebagai berikut :

1.    Membaca Al-qur’an disertai dengan mentadaburi, memahami arti dan maksud yang dikehendaki dari ayat tersebut.
2.    Mendekatkan diri kepada Allah I dengan amalan-amalan sunnah setelah melaksnakan amalan-amalan wajib.
3.    Selalu berdzikir pada setiap keadaan baik dengan lisan, hati dan perbuatan. Maka kecintaan Allah I kepadanya sebesar kecintaannya kepada Allah I.
4.    Mendahulukan apa yang dicintai Allah I atas apa yang disenangi dirinya sendiri pada saat hawa nafsu menguasainya.
5.    Membiasakan hati untuk selalu memahami dan menghayati nama-nama dan sifat-sifat-Nya.
6.    Selalu mengakui dan bersyukur atas semua kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat-Nya baik  yang dzahir maupun yang batin .
7.    Berendah diri dihadapan-Nya.
8.    Berkholwat dengan Allah I pada waktu turunnya Allah I maksudnya pada saat sepertiga malam terakhir dengan membaca kitab-Nya, dan menutup dengan bertaubat kepada-Nya.
9.    Berkumpul bersama orang-orang yang dicintai Allah I dengan kejujuran dan selalu mengambil hikmah dari perkataan mereka.
10.     Menjauhi segala hal-hal yang dapat menghalangi antara  hatinya dengan Allah I.
       Dengan kesepuluh sarana di atas, orang-orang yang menciantai Allah I akan sampai kepada derajat kecintaan yang paling tinggi dan dapat masuk mendekat keharibaan Allah I yang menjadi tumpuan cintanya.
Sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata : rasulullah r bersabda :
لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ( رواه البخارى و مسلم ).
“ Tidak sempurna keimanan seseorang diantara kamu sebelum aku lebih dicintai olehnya daripada anaknya,orang tuanya dan manusia seluruhnya”. ( HR. Bukhori dan Muslim )
Posted in Agama

Leave a Reply

Who’s Online

There are no users currently online